Εμφάνιση μπάντας και μπαντίνας στην κεντρική αγορά